Spelregels 2018

 • De ZeelandPas is bij uitstek een belevingspas. Aangeboden acties vallen in de categorie actief, culinair, cultuur, shoppen of wellness.
 • Bij het aanbieden van een actie dient de pashouder van de ZeelandPas extra voordeel ten opzichte van reguliere acties en tarieven te ontvangen.
 • De acceptant kan een jaarrond actie, last minute actie en/of toegang tot een evenement promoten/aanbieden.
 • Het pasjaar loopt van 1 maart 2018 t/m 28 februari 2019.
 • Een actie kan een korting op een entree/toegangsbewijs of een product/dienst zijn.

De minimale korting die de acceptant op entree en toegang geeft is 20%.

De minimale korting die de acceptant op producten of diensten geeft:

 • kost uw product/dienst minder dan € 15,-? De pashouder ontvangt tenminste 20% korting*.
 • kost uw product/dienst meer dan € 15,- maar minder dan € 50,-? De pashouder ontvangt tenminste 15% korting*.
 • kost uw product/dienst meer dan € 50,-? De pashouder ontvangt tenminste 10% korting.

*Let op! Bij alle producten of diensten geldt een minimale korting in euro’s van € 2,-.

Op entree en toegang geldt geen minimale korting in euro’s, hier geldt enkel 20% korting.

Een product mag ook gratis worden weggegeven, het product moet wel beleving of meerwaarde hebben voor de pashouder en een minimale waarde vertegenwoordigen van € 2,-. Het team ZeelandPas maakt een inschatting of er voldoende vraag naar is onder pashouders.

De categorie shoppen is bedoeld voor mode en verzorging en regio- en streekproducten. Geen ‘huis-, tuin- en keukenproducten’.

 • De acceptant heeft de vrijheid om aan te geven hoe vaak een pashouder van een actie

gebruik mag maken. Dit kan 1, 2, 3, 4 keer of onbeperkt zijn.

 • Een evenement promoten via de ZeelandPas is ook mogelijk. Een evenement past binnen onze  beschreven categorieën actief, culinair, cultuur, shoppen of wellness. Het evenement geldt op een vaste datum of gedurende een vaste periode. De minimale korting voor entree of toegang tot het evenement is 20%. Het evenement wordt zichtbaar gemaakt binnen de diverse communicatiemiddelen van de ZeelandPas. Wilt u uw evenement kort voor aanvang van het evenement promoten dan gelden de voorwaarden zoals beschreven onder een last-minute actie.
  Het beschikbaar stellen van offline verkooppunten is een voorwaarde om uw evenement aan te kunnen bieden aan de pashouder van de ZeelandPas. Per evenement wordt bekeken hoe de acceptatie van de ZeelandPas kan worden bewerkstelligt.
 • Een last minute actie geldt op een vaste datum (bijv. vaderdag, eerste paasdag etc.) of gedurende een periode van maximaal twee weken. De minimale korting voor de lastminute actie is 50% voor zowel producten/diensten als toegang/entree. Een last minute actie moet uiterlijk drie weken voor aanvang van de actie compleet volgens het ZeelandPas format aangeleverd worden. De actie wordt ook vertaald naar het Duits. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de actie wordt de last minute actie extra gepromoot via de online communicatiekanalen (website, social media etc.) van de ZeelandPas. Per last minute actie betaalt u een fee van slechts € 99,-.
 • De acceptant maakt zichtbaar dat men een actie aanbiedt via de Zeelandpas met behulp van de geleverde promotiematerialen.
 • Het gebruik van de ZeelandPas door de pashouder bij de acceptant wordt geregistreerd via de technische oplossing die het team ZeelandPas beschikbaar stelt aan de acceptant.
 • Acties worden altijd eerst ter goedkeuring aangeboden aan Team ZeelandPas. Goedgekeurde acties worden standaard opgenomen op de website. De eindredactie van teksten en beslissing tot opname van acties in andere communicatiemiddelen ligt bij het Team ZeelandPas.
 • Acties kunnen niet aangepast worden gedurende het pasjaar vanwege de vermelding in gedrukte communicatiemiddelen. Beeldmateriaal en redactionele teksten in digitale communicatiemiddelen kunnen in overleg en tegen een meerprijs gedurende het pasjaar worden aangepast.